Freblowskie dary

Materiały do zabawy dostarczane są dziecku przez przyrodę oraz człowieka, takie było założenie Friedricha Froebla. Mówiąc o freblowskich darach możemy wymienić dwie grupy:
 • dary natury,
 • freblowskie dary w postaci pomocy dydaktycznej. 
Friedrich Froebel jako miłośnik przyrody podkreślał, że wiele wartościowych materiałów do zabaw dostarcza nam natura.  Piasek, glina, woda, muszle, patyki, kamyki, szyszki, liście, to niektóre z darów przyrody, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. 

Nie wszystko możemy odnaleźć w naturze, więc Froebel postanowił podarować dzieciom specjalnie opracowany materiał dydaktyczny. Warto przypomnieć, że był architektem, więc wełniane piłki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, prostopadłościanów, walców oraz kul nie były dziełem przypadku. Ponadto poświęcił mnóstwo czasu na obserwację rozwoju dzieci.

Dlaczego opracowane pomoce nazywane są darami? Dar to coś cennego, o co trzeba się troszczyć i szanować. Nazwa podkreśla wyjątkowość zabawek, które dorosły przekazuje dziecku. Dary są ponumerowane i wprowadzane wraz z zasadą stopniowania trudności.

Korzystanie z gotowego zestawu jest dużym ułatwieniem dla nauczyciela. Jednak jak mawiał Froebel "Naśladujcie myśl, nie zaś formę" i kierując się tymi słowami można poszukiwać alternatyw w najbliższym otoczeniu. 

Jakie są walory zabawy darami freblowskimi? 
 • rozwijanie wyobraźni  i twórczości, 
 • rozwijanie poczucie estetyki,
 •  rozwijanie małej motoryki,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowej-ruchowej, 
 • wzbogacanie słownictwa, 
 • kształtowanie pojęć matematycznych oraz rozwijanie matematycznej ciekawości, 
 • nauka samodzielności, przestrzegania reguł i dbania o porządek, 
 • rozwijanie koncentracji, 
 • umiejętność pracy indywidualnej, w parach i grupach, 
 • stymulacja polisensoryczna, 
 • obcowanie z materiałem naturalnym.

Komentarze