Kim był Friedrich Froebel?


Często rozmawiając z innymi nauczycielami powtarzają, że coś tam słyszeli, ale nie wiedzą na czym dokładnie pedagogika freblowska polega. Warto zacząć od samej postaci Friedricha Froebla by móc dalej zagłębić się w tajniki freblizmu. Jego życie miało ogromny wpływ na jego twórczość publicystyczną, dlatego zachęcam do zapoznania się z biografią Froebla. 

Dzieciństwo, wiek nastoletni, początek studiów...
Froebel jako niemowlę stracił mamę, a ponowny ślub ojca i niechęć macochy wpłynęła na jego osamotnienie i odrzucenie, dlatego też w swoich dziełach odnosił się do odrzucenia i osamotnienia oraz podkreślał rolę relacji między dzieckiem a mamą. Niestety los nie był dla niego łaskawy i jako 10-letnie dziecko trafił pod opiekę wuja. To właśnie jego krewny był odpowiedzialny za edukację Froebla i tak podejmował się różnych działań był m.in. pomocnikiem leśniczego, geodetą, księgowym, studentem architektury.

Student, nauczyciel i mistrz... 
Studia architektoniczne we Frankfurcie zbiegły się z rozpoczęciem przez niego pracy nauczyciela. Był to czas regularnych podróży do Szwajcarii i obserwacji samego mistrza Pestalozziego. Jego kariera zawodowa była istną sinusoidą przerwał pracę nauczyciela, zajął się kolejnymi studiami tym razem wybór padł na krystalografię, by następnie rozpocząć pracę asystenta w muzeum.

Pierwsza szkoła, sierociniec... 
W 1816 roku Froebel z myślą o swoich osieroconych bratankach założył swoją pierwszą szkołę tzw. Ogólny Niemiecki Zakład Wychowawczy. Z każdym kolejnym rokiem szkoła cieszyła się większą popularnością, a kilka lat później nastąpił moment rozpoczęcia działalności publicystycznej i kolejnych podróży do Szwajcarii. Odwiedzał szkołę Pestalozziego w celu zdobywania kolejnych inspiracji, aż w końcu osiadł tam na kilka lat i prowadził działalność społeczną i wychowawczą. 

Przedszkole, sława... 
Przełomowy dla wychowania przedszkolnego był rok 1837, to właśnie wtedy w Bad Blankenburg Froebel otworzył „Zakład dla rozwijania zamiłowań dzieci i młodzieży”, w którym rozpoczął pracę nad własną serią metodyczną zwaną „Dary i zajęcia”. Jako znany już pedagog rozpoczął publikację materiałów odnoszących się do roli zabawy  w życiu dzieci i tak w 1840 roku Froebel ostatecznie zmienił nazwę swojego zakładu na „ogródek dziecięcy”.

Popularność, oskarżenia i śmierć...
W 1849 roku za sprawą baronowej  Berthy von Marenholtz-Bulow rozpoczęła się kampania szerząca idee freblowskie, to dzięki jej pomocy Froebel mógł zdobywać środki finansowe na rozwijanie wychowania przedszkolnego. Korzystając ze wsparcia finansowego otworzył również instytucję szkoleniową dla nauczycieli. Niestety sukces Froebla nie trwał długo, ponieważ w 1852 roku rząd pruski zakazał prowadzenia przedszkoli wg freblowskich założeń ze względu na podejrzenie Froebla o działalność wywrotową. Zwolennicy pedagoga wszczęli walkę z nieprzyjaznym stronnictwem i dzięki ich zabiegom i wytrwałości zniesiono zakaz prowadzenia zakładów, jednakże Fryderyk Froebel nie doczekał się tego dnia, ponieważ zmarł w 1852 roku.

Jak najczęściej przedstawiany jest Friedrich Froebel (1782-1852)?
Niemiecki pedagog, teoretyk wychowania przedszkolnego, architekt i miłośnik przyrody. Założyciel tzw. „ogródków dziecięcych”, twórca pierwszego systemu wychowania przedszkolnego. Nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego.

Komentarze