Muzyczne kodowanie


Muzyka jest wokół nas, ale warto też pamiętać, że nie ma muzyki bez matematyki. Do przeprowadzenia zabawy można wykorzystać dzwonki, ale można przygotować instrument niekonwencjonalny, który kolorystycznie odpowiada freblowskim piłeczkom. Potrzebujemy sześć szklanek wypełnionych kolorową wodą, w każdej szklance powinno być mniej wody niż w poprzednim naczyniu. Jak zafarbować wodę? Można użyć barwników spożywczych, barwników do farbowania jajek lub skorzystać z bibuły. 

INSTRUMENT 
Zabawę można można potraktować jako lekcję muzyki połączoną z eksperymentem. Większa ilość wody oznacza niższy dźwięk, mniejsza ilość zagwarantuje wydobycie dźwięku wyższego.  

ODCZYTAJ KOD 
Zamiast czytania nut, zadaniem dziecka jest przeczytanie kodu ułożonego z piłek i przełożenie go na szklanki wypełnione zafarbowaną wodą. 

UŁÓŻ KOD 
Wersja trudniejsza do przeprowadzenie w parach. Jest to ćwiczenie, które większego zaangażowania, skupienia i spostrzegawczości. Jedna z osób w parze uderza w poszczególne szklanki, druga osoba układa kod   


ILE RAZY? 
Dodatkowo można wykorzystać kości, które informują o ilości powtórzeń. Odczytując kod ze zdjęcia powyżej zagramy na naszym instrumencie niekonwencjonalnym uderzając w następujące szklanki wypełnione wodą w kolorze żółtym, czerwonym, czerwonym, fioletowym, zielonym, zielonym, zielonym.  

Komentarze